Praktisk økonomistyring for ledere - Kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Praktisk bedriftsøkonomi for ledere

Få økonomiforståelsen du som leder trenger

Bli med på et omfattende kurs som gjennomgår grunnleggende økonomiverktøy og kritisk basiskunnskap for ledere.

Hvilke daglige beslutninger må ledere ta og hvordan ta best mulig beslutninger? Kurset gjennomgår sentrale økonomiske teorier og begreper og anvender dem i praksis, slik at kunnskapen kan brukes effektivt etter kursslutt.

Få et praktisk og relevant forhold til bedriftsøkonomi
 • Få oversikt over økonomibegreper og terminologi
 • Forstå økonomisk styrke: lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • Lese og analysere finansielle rapporter, regnskap og budsjetter
 • Gjennomgå case for å synliggjøre vanlige problemstillinger og løsninger
 • Regne ut nøkkeltall og bruke som KPI’er (Key Performance Indicators)
 • Begrunne viktige beslutninger ved bruk av analytiske verktøy

Få oversikt over økonomibegreper og terminologi
 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • Adferdsøkonomi 
Forstå økonomisk styrke: lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • Sentrale nøkkeltall
 • Lønnsomhetskalkyler
 • Forhold mellom gjeld og egenkapital 
Lese og analysere finansielle rapporter, regnskap og budsjetter
 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Kontantstrøm
 • Likviditetsbudsjetter
 • Handlingsplan for økt likviditet

Gjennomgå case for å synliggjøre vanlige problemstillinger og løsninger
 • Analyse av bedrift DB Eq AS (Best case)
 • Analyse av bedrift AG H AS (worst case)
 • Regne ut økonomisk styrke og fremtidige prognoser 
Regne ut nøkkeltall og bruke som KPI’er (Key Performance Indicators)
 • Økonomisk styring
 • Finansielle og operasjonelle KPI’er
 • Handlingsplan for målsetting 
Begrunne viktige beslutninger ved bruk av analytiske verktøy
 • Investeringsanalyser (nåverdimetoden)
 • WACC (Weighted Average Cost of Capital)Verdivurderinger


  
_MG_2063
​Kursleder

Fredrik Harboe

Fredrik Harboe er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans.
Han startet sin økonomiutdannelse på School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere år i Nordea og arbeid med kredittvurdering av bedrifter tok han Master i Business Administration på Handelshøyskolen i København og etablerte egen kurspraksis. Han underviser i økonomi og regnskapsforståelse både på universiteter og for bedrifter.

Relaterte kurs:

shutterstock_115606627

Excel for controllere og økonomisjefer

Excelkurs for controllere og økonomisjefer
shutterstock_126278501

Årsregnskapet med skatteberegning

Lær å forstå årsrengskapet
Chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
Chat-bottom

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.