Ny som leder? - Positiv

Ny som leder?

01.06.2016
Å være leder byr på mange spennende oppgaver og utfordringer. Omstillingen flere bransjer nå er inne i stiller enda høyere krav til god ledelse, noe som gjør det enda mer krevende å være ny som leder i dagens marked. En av de viktigste oppgavene er kanskje å lede andre mot felles mål som gir bedriften de ønskede resultater? Da er det, ifølge Mona Evjen, viktig å ha, og kunne utøve, relasjonell kompetanse – og det betyr gjerne å bevege seg litt ut av egen komfortsone. Det å kunne håndtere praktiske og virkningsfulle teknikker i slike situasjoner er avgjørende for et godt resultat. Bli med på kurset Ny som leder og få praktisk kunnskap om hvordan du leder og motiverer mennesker.

Mona Evjen er utdannet sosiolog, og har lang erfaring som personal- og organisasjonssjef. Flere kjenner nok til navnet fra hennes tid som Norges beste sprinter. Sprintrekorden hun satt på 200 meteren i 1982 var for øvrig norsk rekord helt frem til 2012! Mona holder blant annet kurset vårt «Ny som leder» som omhandler nettopp utfordringene og oppgavene som følger med som ny leder.
Å gå fra kollega og kompis til leder byr på flere endringer; du vil blant annet skifte posisjon overfor dine tidligere kollegaer, og erfare at det stilles andre krav til deg som leder. Tidligere kunne du være frittalende uten å være redd for å gi uttrykk for dine meninger. Nå sitter du på informasjon som du ikke hadde tilgang til tidligere, og denne informasjonen kan du ikke dele med dine tidligere kolleger. Det setter begrensninger i ditt engasjement i diskusjoner, noe som fører til at andre vil oppfatte deg som uinteressert – og at du tar avstand fra dem. 

Mona sitt tips i slike situasjoner er å informere om oppgavene du skal ha som leder, dermed vil dine tidligere kolleger være forberedt til de endringene som skjer. Det kan i tillegg være lurt å skaffe seg en god oversikt over hvilke forventninger dine ledere og tidligere kolleger har til deg. Deretter utvikle et bevisst forhold til hvordan du møter forventningene. Dette vil gi deg en trygghet, slik at du fremstår som tydelig og troverdig!

Kurset Ny som leder har vært et populært kurs i mange år, både som åpent, men ikke minst internt i bedrifter. Vi ser et stadig behov hos nye ledere og mellomledere, de ønsker å bli tryggere på at deres lederskap vil gi resultater.
Kravene som stilles til ledere i dag er større enn noen gang, det er krevende å være en god leder gjennom omstillingen som nå skjer i mange bransjer. Gjerne er det ekstra utfordrende å være ny som leder i dagens marked? Tilbakemeldingene på kurset er at innholdet er konkret og gir dem verktøy de kan ta med seg tilbake til arbeidshverdagen og iverksette rett etter kurset. Det gjør nytteverdien av dette kurset ekstremt høy, og flere kommer tilbake og ønsker mer kunnskap innen temaet! Mona som er kursholder får utelukkende strålende tilbakemeldinger. I 2015 fikk hun som kursholder en snittscore på 4,9 av 5 mulige!

Målet med kurset er å inspirere deltakerne til å sette seg mål og stille krav. Inspirere og støtte. Gripe fatt i for dårlig utført arbeid og atferd som ikke fremmer godt arbeidsmiljø.��Å få kunnskap om og innblikk i virkningsfulle teknikker om ledelse og selvledelse; mestre forventninger og stress, samt bruk av konstruktiv kommunikasjon i ulike situasjoner når du skal motivere, gi tilbakemeldinger og håndtere konflikter. I løpet av mai og juni er kurset satt opp i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og det er fortsatt ledige plasser i alle byene!

Les mer om kurset og meld deg på her!
 
Chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
Chat-bottom

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.