Konsulentkonferansen 2016: Den store restruktureringen av norsk næringsliv. - Positiv

Konsulentkonferansen 2016: Den store restruktureringen av norsk næringsliv.

10.08.2015
Bransjen omsetter for milliarder og sysselsetter mange av Norges klokeste hoder. Det knives stadig skarpere om å om å finne de beste løsningene på oljekrisen, endringsøkonomien og fremtidens utfordringer. På Konsulentkonferansen 2016 samles noen av landets mest fremragende rådgivere på en unik arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Møt norsk næringslivs dyktigste konsulenter, og få innblikk i deres suksesskriterier og analyser av hvilke utfordringer bransjen står overfor. Hva driver de beste konsulentene fremover, og hvem er de som lykkes best?

Den teknologiske trenden reiser nye spørsmål om hvordan næringslivet skal organisere seg. Hvordan kan konsulenter utnytte krisen til å skape positiv forandring, spør Trond Riiber Knudsen fra TRK Group. Han er en av foredragsholderne på Kapital og Virkes konferanse Konsulentkonferansen 2016. 

Der vil han og andre ledende konsulenter ta for seg spørsmål som:

- Hva er de nyeste trendene i konsulentbransjen?

- Hvordan greier de beste konsulentene å snu oljekrisen til ny vekst?

- Hva gjør konsulentene for at de små bedriftene skal vokse og bli store?

- Hvordan forbereder bransjen seg på mer profesjonelle innkjøpere?

- Hvordan skaper vi bedre modeller for kompetanseoverføring til klientene?

- Hvordan bidrar ny teknologi til økt verdiskapning i bank- og finansbransjen?

- Hvem er Norges beste konsulenter?

Riiber Knudsen har 23 års fartstid fra McKinsey & Company, og de siste 13 som global seniorpartner. Han peker på konsulentbransjens rolle som en driver for den omstillingen bedrifter nå står ovenfor. –Det er behov for såkalt disruptiv tankegang i den norske konsulentbransjen, og klientene er åpne for forandring. Vi må se på hvordan de dyktigste rådgiverne er med på å skape positiv forandring. Hvordan jobber de beste konsulenthusene med å guide norsk næringsliv gjennom omstillingene? Riiber Knudsen legger også vekt på teknologiens rolle og stiller spørsmål ved hvordan nye IT-aktører vil utfordre management consulting-bransjen.

Det pågår for tiden en restrukturering av de største selskapene i næringslivet. Vil de lykkes? - Det er interessant å se på hvordan de store selskapene i Norge, bærebjelkene i norsk næringsliv, jobber med konsulentselskaper, mener Alisdair Munro. Han er direktør for Virke Kunnskap og teknologi og skal snakke om Det nordiske konsulentmarkedet og Status og utviklingstrekk underKonsulentkonferansen. Munro mener man kan lære av å følge med på hvordan disse selskapene jobber og hva de vil sette fokus på i fremtiden. Hva skjer på teknologisiden? Hva ligger bak, og hvorfor har de valgt de konsulentene de bruker i dag? Dette er interessante spørsmål, sier han.

Konsulentkonferansen er en arena for nettverksbygging, for å tilegne seg ny kompetanse, og å møte noen av de ledende konsulentene i Norge. 
På slutten av konferansen kårer Konsulentguiden Årets konsulent, Årets konsulentselskap, Juryens pris og Årets ærespris.

Les mer om Konsulentkonferansen og meld deg på her!
Trond%20Riber%20Knudsen
Chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
Chat-bottom

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.