Intuisjon i ledelse - Positiv

Intuisjon i ledelse

19.06.2015
Intuisjon florerer i næringslivet, spesielt blant ledere og de som er avhengig av å må ta mange beslutninger for å nå sine mål. Evne til å ta beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for en god leder. Det gjelder både store og små beslutninger. Mange ledere sliter med frykten for å ta feil beslutning fordi det kan gi negative konsekvenser. Denne vegringen kan forsinke bedriftens effektivitet og mulighet til å utnytte de ressursene som finnes.
Intuisjonen leder oss i riktig retning slik at vi effektivt kan fokusere på de riktige trekkene og dermed oppnå et mer optimalt resultat. Ved å bruke intuisjonen  sammen med annen kompetanse kan du oppnå mer på kortere tid, og det vil oppleves bedre for deg som leder.


Intuisjonen er det verktøyet som hjelper når du har skaffet til veie den informasjonen som finnes. Det kan foreksempel være analyser, nøkkeltall og annen vesentlig informasjon. Når man da skal velge mellom noe eller ta en beslutning er det intuisjonen som benyttes.

40-70 regelen
Skaff deg nødvendig informasjon, stol deretter på instinktene, sa tidligere forsvarsminister i USA Colin Powell. Han hadde en tommelfinger-regel som sier at for å foreta en god beslutning må du ha minst 40 %  og ikke mer enn 70 % av den informasjonen du trenger for å bli i stand til å foreta riktig beslutning. Dersom du har mer enn 70 % av den informasjonen du trenger, har en god mulighet sannsynligvis gått fra deg eller andre har tatt ledelsen og konkurrert deg ut. Dersom du tar en beslutning på grunnlag av mindre enn 40 % av den informasjonen du har, skyter du fra hoften og kommer til å gjøre for mange feil.

 Av en eller annen grunn snakker man ikke så mye om ordet intuisjon, mens begrepene magefølelse, teft, erfaring og instinkt er vel kjent og godt brukt av de fleste. Kan intuisjon læres? De fleste tenker at det er en personlig ressurs som enten er der eller ikke. Noen ledere mener at det kun er snakk om erfaring og at man bare må prøve og feile for å lære det.

Psykologen C.G. Jung, som også er opphavsmann for MBTI måleverktøy & Jungiansk Typeindikator, hevder at vår preferanse med intuisjon er forskjellig. Noen er mer intuitive enn andre, men intuisjon kan likevel trenes opp.

Hva er egentlig intuisjon?

Intuisjon blir ofte beskrevet som teft, magefølelse, erfaring, instinkt og evne til å følge det man selv tror på. Intuisjon kommer fra det latinske ordet «intueri» og betyr å se på og  betrakte. For å si det på en annen måte så har man visse faktakunnskaper eller et beslutningsgrunnlag som man skal ta beslutninger ut fra. Det er her intuisjonen kommer inn, hva er riktig beslutning og på hvilket tidspunkt er det best å foreta den beslutningen?

Intuisjon oppstår når du vet noe du ikke skjønner hvordan du vet det. Man kan også si at det er når kroppen eller hjernen din vet mer enn bevisstheten din. Hjernen er verktøyet for å lære  bruke intuisjonen sin. Vi mennesker tar inn over 400 milliarder sanseinntrykk per sekund. Mesteparten av dette går rett inn i det ubevisste og blander seg sammen med tidligere erfaring og kunnskap.

Intuisjon er å se en helhet eller et mønster uten at man har alle detaljer. Man kan også si at det er som et puslespill som mangler en del brikker, men man kan likevel ane hva bildet går ut på. Man har med andre ord ikke alle detaljene, men helheten er der, hvis man ser nøye etter og bruker tid på betraktning og vurdering. Her kan man også ta inn assosiering.

Kan intuisjon læres?

Jeg har aldri hørt noe menneske benekte at de har intuisjon. De fleste vet at de har det, men er ikke alltid så flinke til å lytte til den eller følge den. Det varierer fra person til person hvor sensitiv man er og hvor stresset man er i det øyeblikket intuisjonen snakker til deg. Under stress eller press overdøves eller logges ut noe av sensitiviteten.

Når man klarer å legge merke til og notere ned intuitive innspill er mesteparten av jobben gjort. Neste steg blir å jobbe med disse ledetrådene for å finne ut mer. Her snakker vi konsekvenser, strategi, helhet,  risikovillighet og exit-kostnader.

Hvorfor er intuisjon viktig i ledelse?

1. Beslutningsdyktighet
Det er spesielt i beslutningsprosesser at intuisjon er viktig for ledere. Når man klarer å ta fortløpende beslutninger flyter lederskapet bedre og lederen frigjøres til å gjøre det han/hun skal.

2. Evne til å se  helhet
Er du for opptatt av detaljer, kan du overse signaler fra omverdenen. Folk med god intuisjon klarer å ha overblikk.

3. Relasjonskompetanse
Er du på nett med folk rundt deg, forstår du lettere folks personlighet, kroppsspråk og reaksjoner i ulike situasjoner. Folk som isolerer seg vil på sin side være mindre i kontakt med sin egen intuisjon, medarbeidere og organisasjonens mål.

4. Erfaring øker intuisjonen
Erfaring fra lignende jobber og prosjekter gjør at intuisjonen arbeider fortere i lederen. Michael Kahneman har forsket på den erfaringsbaserte intuisjonen som øker etterhvert som erfaringen stiger. Her er det snakk om erfaring på både godt og vondt.

5. Stoler på egen dømmekraft
Ledere som har god kontakt med seg selv og intuisjonen sin er sikrere på egen dømmekraft og beslutninger.

6. Evne til å snu dersom noe ikke fungerer
Ledere med sterk intuisjon og erfaring i å følge den, kan lettere snu når noe er galt eller ikke fungerer. De trenger ikke masse rapporter eller annen dokumentasjon for å endre retning. Vi snakker om fleksibilitet og tillit til å tørre å snu kursen når det er riktig.

Intuitive ledere leder i flyt

Ved å ha trent opp intuisjonen sin er de «på» hele tiden og i stand til å plukke opp signaler både internt og eksternt. Gjennom kontinuerlig beslutningsdyktighet kan de øke farten i forhold til konkurrentene og konsentrere seg om å gjøre de riktige tingene. På denne måten frigjør vi lederne slik at de får anledning og tid til å gjøre det de skal, nemlig å lede og sørge for at bedriften blir den best mulige utgaven av seg selv.

Dette gjør at man lettere får hektet seg fast i nye trender og andre konkurransedyktige faktorer som er nødvendig for å overleve. Sist, men ikke minst vil en intuitiv leder være dyktig til å delegere, fordi lederen konsentrer seg om helheten og ikke detaljene.

Tekst av Grethe Holtan //Sinus.no

Lyst til å lære mer om intuisjon i ledelse? Les mer om kurset her!
Chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
Chat-bottom

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.