Det kan være smart å investere i kunnskap i nedgangstider! - Positiv

Det kan være smart å investere i kunnskap i nedgangstider!

23.09.2015
Mer restriktiv pengebruk i norske bedrifter bidrar til at færre sponser ansatte med videreutdanning, ifølge Birthe Kåfjord Lange ved NHH Executive.
– Vi merker først og fremst at en noe større andel er villige til betale videreutdanningen selv, sier direktør for NHH Executive, Birthe Kåfjord Lange.
– Hva er grunnen til det?
Det er mulig noen bedrifter er mer restriktive til å bruke store ressurser på studier nå. Samtidig er det kanskje særlig nå noen ansatte ser behovet for å skaffe seg ny kompetanse. Forskning viser også at det kan være smart for bedrifter å investere i kunnskap i nedgangstider, sier hun. 

Magrere utdanningsbudsjett 
Finansavisen har flere ganger tidligere omtalt utviklingen med at stadig flere tar etter- og videreutdanning gjennom jobben. 
   Mens det lenge har vært ansett som vanlig at arbeidsgiveren betaler for utdanningen, bekrefter Norges Handelshøyskole at flere arbeidstakere nå tar regningen selv. 
   Endringen skyldes ifølge skolen nedturen i den norske økonomien med lavere oljepris og høyere arbeidsledighet, som har ført til magrere utdanningsbudsjetter hos bedriftene.

– Mer opptatt av studiepoeng
NHH Executive utdannet i fjor rundt 1.000 studenter. Kåfjord Lange forklarer at flere blir opptatt av at utdanningen ikke bare knytter seg til én bestemt arbeidsgiver.
– Vi merker at studiepoeng og grader er mer viktig når folk betaler selv, og mange ønsker seg dette. Når bedriftene betaler, er målet ofte økt kompetanse i konkrete oppgaver hos arbeidsgiveren, og studiepoeng og titler blir mindre viktig, sier hun. 
   Ifølge Kåfjord Lange har søkertallene til NHH Executive vært relativt stabile de siste årene. 

60 prosent kvinner 
Handelshøyskolen BI har rullerende opptak på videreutdanningen frem til midten av oktober på flere av programmene. Høyskolen har derfor ikke foretatt noen analyser av utviklingen for årets kull. 
   I likhet med NHH er de fleste som tar videreutdanning på Handelshøyskolen BI nordmenn. 
   Ifølge divisjonsdirektør for BI Executive, Lise Hammergren, er det fremdeles kvinnene som dominerer på videre- og etterutdanningen.
   – Forholdet er cirka 60 prosent kvinner, mot 40 prosent menn, forklarer Hammergren. 

Ingen tydelig sammenheng 
Christian Tangkjær er visedekan og ansvarlig for videreutdannelser ved Copenhagen Business School (CBS) i Danmark. 
   Han forklarer at rundt 4.000 studenter tar deltids videreutdanning ved CBS i året, men Tangkjær mener det er vanskelig å knytte interessen for videreutdanning opp mot utviklingen i dansk økonomi.
   – I 2013 hadde vi et svært stort opptak. I fjor gikk interessen litt tilbake, mens det i år er frem igjen, sier han. 
   Hovedindeksen på Københavnbørsen har siden slutten av 2011 beveget seg stødig oppover, og arbeidsledigheten er redusert fra rundt 7,6 prosent i 2011 til 6,6 prosent i 2014.

– Rekrutterer internasjonalt 
Ifølge Tangkjær tar flesteparten av studentene såkalte diplomutdannelser, som er deltidsutdanning på bachelornivå. Disse studiene foregår på dansk, mens MBA-studiene sikter seg inn mot et internasjonalt marked. 
   I fjor var MBA-kullet på 40 personer fra 22 ulike nasjonaliteter.
   – Siden vi rekrutterer til MBA-utdannelser internasjonalt, er vi avhengig av enkeltmarkedene i de landene hvor studentene kommer fra, sier han. 
   I likhet med videreutdanning i Norge, anslår Tangkjær at 80 prosent av studiene betales for av virksomhetene hvor studentene arbeider.
   – Med offentlige virksomheter betales studiene av selskapet i nesten 100 prosent av tilfellene. Ser vi internasjonalt, er tendensen at færre virksomheter sponser for eksempel en MBA til medarbeiderne. I Europa må stadig flere medarbeidere selv finansiere utdannelsen, sier han. 

Populært studieland 
For norske helgradsstudenter på bachelor- og masternivå i utlandet, er Danmark et av de mest populære studiestedene. I 2014 tok nesten 2.791 nordmenn en hel grad i Danmark, og 242 var på utveksling. 
   Kun Storbritannia er mer populært for norske studenter i utlandet, hvor over 5.000 nordmenn studerte i fjor. 
   Rundt 1.000 av de norske studentene i Danmark studerer ved Copenhagen Business School.
   – Er det noen nordmenn som tar videreutdanning ved CBS?
   – Det er noen få, men de aller fleste som tar videreutdanning hos oss er dansker, sier han.

Artikkel i Finansavisen 23.09.2015
Journalist Hans Iver Odenrud
Chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
Chat-bottom

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.