Utviklingsprogram for ledere

Utviklingsprogram for ledere

I en tid preget av stor endringstakt og høy grad av digitalisering og globalisering, er viktigheten av å håndtere mellommenneskelige relasjoner bare blitt enda mer fremtredende.

Dette er et program på 4 dager fordelt på tre moduler.  
Gjennom disse 4 dagene får du forståelse for rollen din som leder og nødvendige verktøy for å utføre god ledelse.  Kurset består av teori, diskusjoner og trening.  Målet er at du skal kunne ta i bruk kunnskapen så snart du er tilbake på jobb.


I en tid preget av stor endringstakt og høy grad av digitalisering og globalisering, er viktigheten av å håndtere mellommenneskelige relasjoner bare blitt enda mer fremtredende. I dette programmet får du verktøy for å håndtere lederutfordringene i en slik turbulent setting.  

De tre modulene henger sammen, men kan også tas hver for seg.
 • Bygge tillit
 • Styre forventninger
 • Sette mål
 • Kontekstuell ledelse

Å bygge tillit er lederens aller største utfordring. Uten at det eksisterer tillit mellom leder og medarbeidere er det svært vanskelig å påvirke medarbeiderne, og utviklingen av medarbeidere stopper opp. Vi forteller deg hvordan du kan gå frem for å etablere tillitsfulle relasjoner.

Dernest er det viktig å sette tydelige forventninger til medarbeiderne. Svært ofte er utydelige og ikke-uttalte forventninger årsaken til konflikter og lite motiverte medarbeidere. Forventningsstyring må basereres på dialog og forutsetter tillit. Vi gir deg forståelse og konkrete verktøy du kan bruke.

Forventningsavklaringen ender opp i målformuleringer, og vi diskuterer hva som er gode målformuleringer og hensiktsmessig detaljeringsgrad i forhold til kompetente medarbeidere.

Til slutt gir vi deg en modell som vi kaller kontekstuell ledelse, og som gir en forståelse for hvorledes ulike situasjoner krever ulik tilnærming. Det er kanskje det som gjør ledelse så spennende og som gjør at ingen av oss blir ferdig utlært.

PÅMELDING Modul 1: Grunnfundament for ledelseModul 2 Utvikling av medarbeidere (2 dager)
 • Motivasjon
 • Tilbakemeldinger
 • Vanskelige samtaler
 • Coaching
 • Empowerment

En leders jobb er å oppnå resultater gjennom medarbeiderne. En viktig del av jobben er å se til at medarbeiderne utvikles til å ta stadig større og mer ansvar. I løpet av disse to dagene får du tilgang til en verktøykasse du kan ta med deg og bruke så snart du er tilbake på jobb. Vi åpner med å gjennomgå hva det er som motiverer medarbeidere i dag.  Det er ikke først og fremst penger men en rekke andre betydningsfulle faktorer. Dernest snakker vi om betydningen av tilbakemeldinger, legger ut en modell på gulvet, og inviterer deg og de andre kursdeltakere inn i modellen for å diskutere erfaringer og øve på å gi tilbakemeldinger. En type tilbakemeldinger har en tendens til å ende opp som vanskelige samtaler. Igjen har vi en metodikk som svært ofte skaper gode resultater av den vanskelige samtalen, og du får teste den ut gjennom case-øvelser. Coaching er et annet viktig verktøy i medarbeiderutviklingen.  Du får lære deg hva det er, når det er riktig å bruke coaching, hvilke forutsetninger som må være på plass og trening for å komme i gang.  

Til slutt snakker vi om betydningen av å utvikle medarbeiderne mot å kunne ta stadig mer ansvar. Vi kaller det empowerment.

PÅMELDING Modul 2: Utvikling av medarbeidereModul 3 Endring (1 dag)
 • Gruppedynamikk
 • Endringsledelse

Den siste modulen av dette programmet setter fokus på endring. Av og til er det nødvendig å gjøre tildels dramatiske endringer. Det fører til store utfordringer for både leder og medarbeidere. Å forstå hva medarbeidere går gjennom i en slik prosess, er viktig for at lederen kan møte medarbeideren med de riktige utviklingsverktøyene. Medarbeidere gjør en individuell reise og en gruppereise når endring finner sted. For å forstå gruppereisen, henter vi frem Will Schutz’ FIRO-modell som illustrasjon.  Vi går igjennom modellens ulike faser, legger den ut på gulvet og trer inn i den for å dele erfaringer og diskutere utfordringer. Det er en spennende øvelse og veldig nyttig for å kunne støtte gruppeprosessene i jobben. Til slutt poengterer vi hva som skal til for å lede endringsprosesser.  

Vi vet at svært mange misslykkes, så det er særdeles viktig å vite hva som skal til for å lykkes. Vi diskuterer det i forhold til endringsprosesser som deltakerne selv har vært med på.

PÅMELDING Modul 3: Utvikling av medarbeidere
sigurd-kursleder-v2
​Kursleder

Sigurd Eltvik

Sigurd Eltvik er utdannet lærer og siviløkonom, har vært toppleder i 10 år og er nå styreformann og medgrunnlegger av Strategica People & Processes.  Han er også programdirektør ved Executive Education at Stockholm School of Economics, skandinavias fremste lederutviklingsmiljø. De siste 20 årene har Sigurd trent tusentalls ledere i mer enn 50 land på ulike nivå fra toppsjef til 1.linjeledere.

OM KURSET


Sted og dato:
Oslo
Modul 1: 16. oktober 2018
Modul 2: 4. og 5. desember 2018
Modul 3: 12. februar 2019

Tid:
Kl. 09.00-15.00

Pris og påmelding:
Modul 1: 5 990,-
Modul 2: 8 990,-
Modul 3: 5 990,-

Kurset inkluderer:
Dokumentasjon, lunsj, kaffe og frukt

Abonnenter av Finansavsien/Kapital får kr 500,- i rabatt per modul.
Be om rabattkode: kunde@positiv.no

Tilbakemeldinger:

«Vi har brukt Sigurd Eltvik gjennom flere år i Telenor både nasjonalt og internasjonalt i ulike lederutviklingsprogrammer.  Sigurd er kunnskapsrik, løsningsorientert og en meget dyktig fasilitator og coach.  Lederutviklingsprogrammene bygger på innsikt og forståelse for lederens utfordringer, og de er praktiske og aksjonsorienterte.» 

Påmelding:

Relaterte kurs:

dreamstime xxl 50304849

LinkedIn

Kurset for deg som vil lære smartere bruk av LinkedIn
shutterstock 244632889-600x400

Kommunikasjonsstrategi

Kurs i kommunikasjon og personlighet
regnskap

Praktisk Regnskapskurs

Lær å føre regnskap for en bedrift på kun to dager!
chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
chat-bottom