HMS for lavrisikobedrifter

HMS for lavrisikobedrifter

To dagers verneombudskurs tilpasset lavrisikobedrifter

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset går over 2 dager og gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid, og er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:
  • Arbeidsmiljøloven (AML)
  • HMS Forskriften
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Internkontroll
  • Verneombudets oppgaver og plikter
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Ergonomisk arbeidsmiljø
  • Skader og ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Målgruppe:
Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Varighet:
2 dager. Begge dager fra 09:00 – 16:00

Pris:
Kr. 5.250,- per deltaker for begge dagene. Inkludert kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.
I tillegg kommer HMS Håndboka 249,- eks mva
 
sikke2
​Kursleder

Sikke Otteren

Sikke har over 20 års erfaring som en av Norges mest erfarne HMS kursledere, og hun får veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere. Sikke er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Hun er og forfatter av boken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften". Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.
hmsbok
Kun 249,- for kursdeltakere

Helse, miljø og sikkerhet

Skrevet av kursleder Sikke Otteren
 

Tid:

0900 - 1600

Sted / Dato:

Oslo
2-3. november 2017

Pris:

5 500,-

Tilbakemeldinger:

4,9 av 5 i snittscore fra tidligere deltakere!
"Meget bra og innholdsrikt kurs. Sikke Otteren fortjener ros for en meget god og interessant gjennomgang av HMS-kurset. Med dette mener jeg at det var bra lagt opp, hun kunne det hun snakket om, og klarte å svare på spørsmål fra oss på stående fot. Hun var også smilende og imøtekommende gjennom hele kurset. Vil på det sterkeste anbefale alle som skal ta HMS-kurs om å ta dette hos Sikke Otteren i Positiv Opplæring."

- Tor Atle Sægrov, IKM Testing AS 

Relaterte kurs:

shutterstock 473660980-01

HMS Grunnkurs

40 timers HMS-kurs for verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU
hms hjelm

HMS for ledere

Tilfredsstiller krav om dokumentert HMS-kurs for bedriftens leder og har varighet på 6 timer som er minimum for det som ansees nødvendig for å dekke de pålagte emner.
notatblokk og ipad

HMS for lavrisikobedrifter

2 dagers verneombudskurs tilpasset lavrisikobedrifter
hms hjelm

HSE for management

All employers are required training in systematic health, safety and environmental standards according to § 3-5 of the Working Environment Act and regulations. (HMS for ledere på engelsk)

Påmelding:

chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
chat-bottom