HMS Grunnkurs

HMS 40 timers grunnkurs

40 timers lovpålagt opplæring for verneombud, hovedverneombud og AMU medlemmer

Kurset som også heter «Grunnopplæring i arbeidsmiljø» og kalles populært for «40-timers kurset», er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen. 
 
Positiv Opplæring har over 20 års erfaring med å tilby opplæring i HMS. Vi har hatt 1000-vis av deltakere innen HMS opplæring gjennom de siste årene og er en av landets mest erfarne kurstilbydere innen HMS.

Kurset går igjennom HMS teori og praktiske øvelser:
  • Det systematiske HMS-arbeidet
  • Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter
  • Verneombudets arbeid, rolle og oppgaver
  • Medlemmer av AMU og leders oppgaver innen HMS
  • Det fysiske arbeidsmiljøet
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle

Hvem passer kurset for:
HMS grunnkurs er obligatorisk for verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. Kurset passer også godt for ledere og andre som vil ha en grundig innføring i bedriftens systematisk HMS-arbeid og de krav til HMS som stilles i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften.


Etter gjennomført kurs vil en kunne:
Målet med kurset er at kursdeltaker skal ha gjennomført opplæring som tilfredsstiller kravene til opplæring av verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. En vil få en god forståelse for HMS-arbeid, der samarbeidet mellom mennesker står i sentrum. Kurset gir også grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Forkunnskaper
Ingen krav

Varighet
3 dager med undervisning. I tillegg kommer «hjemmearbeid» og gjennomført avsluttende oppgave i HMS

Inkludert i kurset
Alle kursdeltakere får elektronisk kursdokumentasjon som inneholder kurspresentasjon, i tillegg til utdrag av Arbeidsmiljøloven og forskriftene. En får også læreboken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften" skrevet av kursleder Sikke Otteren. 
Det serveres lunsj, kaffe og forfriskninger alle undervisningsdager.
sikke2
​Kursleder

Sikke Otteren

Sikke har over 20 års erfaring som en av Norges mest erfarne HMS kursledere,  og hun får veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere. Sikke er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Hun er og forfatter av boken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften". Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.
hmsbok
Kursdokumentasjon

Helse, miljø og sikkerhet

Skrevet av Kursholder Sikke Otteren
 

Tid:

09:00 - 15:30

Sted / Dato:

Oslo
24.04 - 26.04
12.06-14.06
04.09-06.09

Bergen
Ny dato kommer

Stavanger
14.08-16.08

Trondheim
07.06-09-06

Pris:

6 900,-

Tilbakemeldinger:

4,9 av 5 i snittscore fra tidligere deltakere!
"Meget bra og innholdsrikt kurs. Sikke Otteren fortjener ros for en meget god og interessant gjennomgang av HMS-kurset. Med dette mener jeg at det var bra lagt opp, hun kunne det hun snakket om, og klarte å svare på spørsmål fra oss på stående fot. Hun var også smilende og imøtekommende gjennom hele kurset. Vil på det sterkeste anbefale alle som skal ta HMS-kurs om å ta dette hos Sikke Otteren i Positiv Opplæring."

- Tor Atle Sægrov, IKM Testing AS 
Nyttig kurs! Relevant for alle arbeidsgivere og arbeidstakere!
Veldig bra! Sikke er en veldig inkluderende instruktør! Terningkast 6

Relaterte kurs:

hms hjelm

HMS for ledere

Tilfredsstiller krav om dokumentert HMS-kurs for bedriftens leder og har varighet på 6 timer som er minimum for det som ansees nødvendig for å dekke de pålagte emner.
notatblokk og ipad

HMS for lavrisikobedrifter

2 dagers verneombudskurs tilpasset lavrisikobedrifter
hms hjelm

HSE for management

All employers are required training in systematic health, safety and environmental standards according to § 3-5 of the Working Environment Act and regulations. (HMS for ledere på engelsk)
shutterstock 348281942-01

Training in the Fundamental Principles of the Working Environment

40 hour course in Fundamental Principles of HSE satisfies the requirement of documented HSE training of safety delegates, first line manager and members of AMU.

Påmelding:

chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
chat-bottom