Aksjeloven for små og mellomstore bedrifter

Aksjeloven for små og mellomstore bedrifter

Kurset er en praktisk introduksjon til aksjelovens regler for SMB-selskaper og behandler de ulike reglene som gjelder for daglig leder, styret og generalforsamlingen.

Forholdet mellom selskapet og aksjeeierne, herunder overføringer mellom partene behandles. Det vil bli lagt fokus på de reglene som gjelder for å beskytte selskapets egenkapital og styremedlemmers og daglig leders ansvaret.

Emneoversikt, dette lærer du:
  • Regler for generalforsamlingens avvikling
  • Problemer når samme person er mer enn bare å være en ting av daglig leder, styremedlem og aksjeeier.
  • Hva kan utbetales i utbytte og hva kan overføres til aksjeeierne
  • Krav til hvilken egenkapital selskaper må ha uten at styret og daglig leder blir økonomisk ansvarlige
  • Hvordan skal selskapet opptre ved konflikter mellom aksjeeiere eller konflikter mellom selskapet og aksjeeiere

Hvem passer kurset for
Kurs i aksjeloven passer for de som er daglig leder, styremedlemmer eller aksjeeiere med en aktiv rolle i selskapet.

Målet med kurset
Målet med kurset er å gi et innblikk og en forståelse av hva som kreves av styremedlemmer og daglige ledere.

Forkunnskaper
En erfaring med å være daglig leder, styremedlem eller aksjeeier er en fordel, men ikke noe krav.
​Kursleder

Karl-Anders Grønland

Karl-Anders var sekretær til aksjelovutvalget og var da med på arbeidet med aksjeloven av 1997. Han har skrevet flere artikler og bøker om aksjerettslige bøker. Han er advokat og leder i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS. Han har også vært styremedlem i mer enn 20 selskaper fra passive investeringsselskaper til børsnoterte selskaper og har således i tillegg praktisk erfaring knyttet til de problemstillingene som styremedlemmer, daglig leder og aksjeeiere opplever.

Tid:

09:00 - 15:30

Sted / Dato:

Ta kontakt for tilbud på bedriftsinternt kurs

Pris:

Ta kontakt for tilbud på bedriftsinternt kurs

Relaterte kurs:

office

Pivottabeller og rapportering i Excel

Pivottabeller og rapportering i Excel
shutterstock 314427548

Økonomi for ledere og beslutningstakere

Kurs i økonomi rettet mot ledere og beslutningstakere
excel

Excel avansert

Excel Videregående
excel

Excel videregående

Bli med på et spennende kurs i Excel videregående. Passer for deg som kan litt fra før.
chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
chat-bottom