Årsregnskapet på 1-2-3

Årsregnskapet på 1-2-3

Dette kurset hjelper deg å forstå årsregnskapet, hva tallene i årsregnskapet egentlig sier og hvordan disse beregnes.

Å forstå tallene

For mange av oss framstår årsregnskapet som et mysterium, der tall og ord ser ut til å følge et merkelig og hemmelig oppsatt mønster. Dette kurset hjelper deg å forstå årsregnskapet, hva tallene i årsregnskapet egentlig sier og hva du kan gjøre for å forbedre dem.

Du får god praktisk trening gjennom arbeid med oppgaver, som gjennomgås i fellesskap.Emneoversikt. Dette lærer du:
  • Årsregnskapet forteller hva som er skjedd i bedriften det siste året, hvor store inntekter som er skapt, kostnader som er forbrukt og hvilke resultat som er oppnådd. 
  • ​​Regnskapsføringen er bindeleddet mellom hendelsene i bedriften og årsregnskapet.
  • Årsregnskapets består av resultatregnskapet, balanseregnskapet, notene og kontantstrømoppstillingen.  
  • Vi ser nærmere på hver enkelt bestanddel, hvor tallene kommer fra, og hvordan de beregnes.
  • Forteller årsregnskapet den fulle og hele sannheten, eller er det mulig å manipulere med tallene?
  • Som del av dette kurset, har vi en praktisk rettet del hvor vi sammen lager et årsregnskap og beregner skatt.

Målgruppe
Kurset passer for deg som arbeider med regnskap, og som vurderer å gjøre mer av eller hele årsregnskapet selv.
Kurset er også veldig nyttig for alle som er brukere av årsregnskapet:  

Regnskapsmedarbeidere – økonomikonsulenter, styremedlemmer – ledere m.v.

Forkunnskaper
For å få best mulig utbytte av kurset, bør du ha litt grunnleggende kjennskap til regnskap.  Vi har maks 12 kursdeltakere på kurset – små grupper gir rom for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på. 
Etter fullført kurs får du fyldig kursbevis som beskriver alle hovedpunktene i kurset.  Sertifisering regnskapsfører: 4 timer finansregnskap, 3 timer skatterett. 
runesagstad
​Kursleder

Rune Sagstad

Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.  Rune er autorisert regnskapsfører, og har erfaring som økonomisjef i nasjonale og internasjonale selskaper.
Fornøyde kursdeltakere har sagt

«Veldig pedagogisk, og endelig skjønner jeg hvordan skattenoten blir beregnet!»  Marit.

«Veldig lærerikt, og flott med få deltakere slik at kursleder har tid til å svare på spørsmål.» Anders.

Tid:

09:00 - 15:30

Sted / Dato:

Oslo

Pris:

4 450,-

Relaterte kurs:

shutterstock 115606627

Excel for controllere og økonomisjefer

Excelkurs for controllere og økonomisjefer
shutterstock 435573148

Økonomi for ikke økonomer

Kurset Økonomi for ikke-økonomer

Påmelding:

chat-top
Hei :)
Er det noe jeg kan hjelpe deg med? 
Prat med meg her
chat-bottom